Kontakt

Rod

Načelnica rodu: Rebeka Jereb
Starešina rodu: Saša Košenina
Odnosi z javnostmi: Miha Velikanje
Gospodar: Primož Kujundžič
Skrbnik taborniškega doma: Gašper Trojar Kular
Skrbnik spletne strani: Martin Dagarin

Vpis k tabornikom

Prijavnica

Za več informacij se obrnite na taborniki.rsk@gmail.com.