Članarina 2018/2019

Članarina za leto 2018/2019 znaša 50 € (40 €, če je nakazana še v letu 2018). Članarino nakažete na Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, 4220 Škofja Loka, pod sklic številko 101 (za MČ – medvedki in čebelice ter murne), številko 102 (za GG) in številko 103 za PP. Pod namen pa navedete članarina, ime, priimek, družina (npr. ČLANARINA, MOJCA NOVAK, MČ).

Z LETOŠNJIM LETOM SMO ODPRLI NOV TRANSAKCIJSKI RAČUN, STAREGA PA ZAPRLI. ZATO ČLANARINO OB ZGORAJ PRAVILNO IZPOLNJENIH PODATKIH NAKAŽETE NA:

SI56 6100 0002 0485 680

Odprt pri:

DELAVSKA HRANILNICA D.D.
MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA

*v kolikor boste nakazali na naš stari transakcijski račun, nakazila ne bomo prejeli

Rod svobodnega Kamnitnika del članarine odvede na Zvezo tabornikov Slovenije, ostalo pa je namenjeno celoletnemu delovanju rodu. Denar bo porabljen za nakup opreme, ki jo potrebujemo na taborjenjih, jesenovanjih in drugih akcijah, za rutke za nove člane, našitke za osvojena znanja in veščine, izobraževanje vodnikov in vodij, sofinanciranje izletov in vzdrževanje taborniškega doma.
Član s plačano članarino pa mesečno prejema tudi revijo Tabor, ki jo izdaja Zveza tabornikov Slovenije.

Z naravo k boljšemu človeku!