Članarina za leto 2019/2020

Članarina za leto 2019/2020 znaša 55 € (45 €, če je nakazana še v letu
2019).

Članarino nakažete na:

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika,
Studenec 15, 4220 Škofja Loka,

pod sklic številko:

– za MČ – medvedki in čebelice ter murne: 101,

– za GG: 102

– za PP: 103.

Pod namen pa navedete članarina, ime, priimek, družina
(npr. ČLANARINA, MOJCA NOVAK, MČ).

Članarino nakažete na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 0485 680

Odprt pri:

DELAVSKA HRANILNICA D.D.
MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA

*v kolikor boste nakazali na naš stari transakcijski račun, nakazila
ne bomo prejeli

Rod svobodnega Kamnitnika del članarine odvede na Zvezo tabornikov
Slovenije, ostalo pa je namenjeno celoletnemu delovanju rodu.

Denar bo porabljen za nakup opreme, ki jo potrebujemo na taborjenjih,
jesenovanjih in drugih akcijah, za rutke za nove člane, našitke za
osvojena znanja in veščine, izobraževanje vodnikov in vodij,
sofinanciranje izletov in vzdrževanje taborniškega doma.

Član s plačano članarino pa mesečno prejema tudi revijo Tabor, ki jo
izdaja Zveza tabornikov Slovenije.

Z naravo k boljšemu človeku!