Uspešno zbranih več kot 220 voščilnic za stanovalce CSS Škofja Loka

V letošnjem letu smo se Škofjeloški taborniki odločili stanovalcem doma Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka malo polepšati praznike z izdelavo voščilnic.
Skupaj v sodelovanju z našimi člani, občani in našimi kolegi iz rodu Stane Žagar mlajši iz Kranja, smo uspešno zbrali več kot 220 voščilnic, ki so bile uspešno predane stanovalcem doma.
Hvala vsem, ki ste prispevali voščilnice in s tem vsaj za trenutek stanovalcem doma polepšali prihajajoče praznike.
Zahvala tudi Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, ki v teh kriznih časih lepo skrbijo za naše občane.