Zasnova PPT

Taborjenje je v grobem razdeljeno na dva dela:

Pohodni tabor, ki traja 3 dni (2 noči)

V času pohodnega tabora se udeleženci spoznavajo med sabo (vode namreč sestavljajo udeleženci iz različnih rodov), poudarek pa je na učenju orientacije in topografije (opis poti, ponovitev osnov orientacije itd.) ter pionirstvu (izdelava bivaka, ognjišča). Prvi dan je namenjen vodu (vod bivakira sam) – spoznavanju članov voda med seboj, gradnji timskega duha. Drugi dan udeleženci opravljajo določene topografske in tematske naloge, dan pa zaključijo s prihodom na skupni prostor za bivak. Tretji dan je na programu dnevna orientacija »v polni bojni opremi« iz prostora za bivak do tabora.

Preostanek dni poteka »klasično« taborjenje

V času taborjenja je dnevno predvideno 6 ur (pol dopoldne, pol popoldne) izobraževalnih delavnic (gozdne šole, tematske, specialistične in izobraževalne delavnice idr.), preostali čas pa je namenjen ostalim aktivnostim, kot recimo zabavnemu večernemu programu, športu, kuhanju večerje, kratkočasnim delavnicam, prepuščanju užitkom glasbe, lagodni vožnji s kanuji …

Medtem ko je prostočasni del izbira vsakega posameznika, pa so vsebinske delavnice skrbno zasnovane in pripravljene stopnjevalno, torej za vsako pokljuko posebej.