Znak PPT

“Tako kot MČ in GG je tudi PP željan gradnje svoje lastne osebnosti. Samo orodja mu je potrebno ponuditi.”

Simbol PPT je pravilni trikotnik, po načelu zlatega reza deljen na tri dele. Z barvami, ki prehajajo od zelene (GG), prek modre (PP) v vijolično (Grče). Različne velikosti posameznih delov pomenijo različno zahtevnost in količino pridobljenega znanja.

Piramida ponazarja “gradnjo” znanja od temeljev proti vrhu.
Našitek, ki je upodobljen kot simbol, se podeljuje v skladu z
osvajanji posamezne pokljuke.

Tako posamezniki, udeleženci prve pokljuke, dobijo samo prvi, zelen del. Ob zaključeni 2. pokljuki prišijejo zraven še modri del. Tisti, ki opravijo vse pokljuke, dobijo vezen celoten našitek.

Končni logotip:

Prenos (JPG,PDF,EPS)