Taborniške aktivnosti

Taborniki se med letom srečujemo na tedenskih vodovih sestankih, kjer izpopolnjujemo svoje taborniško znanje. Enkrat na mesec, včasih tudi večkrat, se cela družina dobi na čajanki, odpravi na izlet, orientacijskem pohodu, bivakiranju ali se udeleži tekmovanja ali srečanja z drugimi taborniki. Vsaj dvakrat na leto pa se srečamo taborniki iz celega rodu. Jeseni gremo na izlet, spomladi, natančneje 22. aprila, pa se zberemo ob dnevu tabornikov (ta dan je tudi dan Zemlje) pred taborniškim domom, kjer se najbolj marljivim in najbolj prizadevnim tabornikom podelijo priznanja, oznake znanj in nagrade za delo v minulem letu.

V času jesenskih ali zimskih počitnic se mlajši taborniki posamezne družine odpravijo na tedenska jesenovanja ali zimovanja, ki navadno potekajo v prostorih osnovnih šol, najbolj pogumni izmed starejših tabornikov pa se podajo na Jelovico na zimsko bivakiranje v igluju.

Krona celoletnega taborniškega dela je taborjenje. Vsak, ki se je že kdaj kakšnega udeležil, je mnenja, da se na taborjenju doživi najlepše trenutke taborniškega življenja. Tam se odvijajo številne dejavnosti: odprave na izlete in orientacijske pohode, streljanje z lokom, spuščanje po reki s kanuji, izpopolnjevanje znanja iz življenja v naravi, nudenja prve pomoči, topografije, orientacije in risanja skic, pripravljanje ognjišča za večerne taborne ognje in pripravo obrokov na odprtem ognju. Tako izkoristimo vse možnosti, ki jih nudi narava za izvajanje taborniške dejavnosti. Skoraj ni kraja v Sloveniji, kjer loški taborniki še niso taborili.

Veliko sodelujemo tudi z ostalimi rodovi po Sloveniji. Organiziramo skupna taborjenja in srečanja, z gorenjskimi taborniki pa smo že nekaj let zapored izvedli izobraževanje za vodnike v Marindolu.

Vsako leto drugo soboto v januarju organiziramo orientacijsko taborniško tekmovanje Glas svobodne Jelovice, vsak 2. maj pa tekmovanje v kuhanju golaža na odprtem ognju – Golažijado.

Visok nivo znanja in izkušenj je pogoj za dobro delo v rodu, zato si prizadevamo, da vsako leto izobrazimo čim več vodnikov, inštruktorjev in specialistov, ki vodijo manjše ali večje skupine in nosijo pomembno vlogo pri organizaciji in delovanju društva.