Hišni red

Taborniški dom Rodu Svobodnega Kamnitnika (v nadaljevanju TD) lahko uporabljajo člani rodu
Svobodnega Kamnitnika, Zveze tabornikov Slovenije in ostalih sorodnih organizacij. Člani rodu
Svobodnega Kamnitnika stroške uporabe poravnajo s plačilom letne članarine, ostale organizacije pa
v skladu s pravilnikom o najemu taborniškega doma.

Prednost pri uporabi imajo člani rodu Svobodnega Kamnitnika (v nadaljevanju RSK).

Taborniški dom je namenjen taborniškim ter mladinskim izobraževalnim dejavnostim, zato imajo
prednost pri najemu ostali taborniški rodovi, nato mladinske izobraževalne organizacije.

Dolžnost uporabnikov TD je, da se ravnajo v skladu s pravili uporabe in navodili rodove uprave RSK.

Glavne dolžnosti uporabnikov so:

 • da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vodnikov (vzgojiteljev) in drugih pristojnih članov
  RSK,
 • da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti,
 • da skrbijo za urejenost in čistost sob, taborniškega doma in njegove okolice,
 • da kot obutev uporabljajo copate, razen v vetrolovu in kletnih prostorih (v primeru slabega vremena, so po navodilih upravnika, lahko obvezni copati tudi v kletnih prostorih),
 • da sooblikujejo ugled taborniškega doma, taborniške organizacije in okolja, v katerem bivajo.

V domu in njegovi okolici je prepovedano:

 • nasilno vedenje,
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola in drugih
  drog,
 • kajenje,
 • prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
 • onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave,
 • kakršna koli druga dejanja, ki povzročajo škodo oziroma ogrožajo varnost ljudi, narave, okolja, stvari in premoženja.

Uporabnik taborniškega doma je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi. Za storjene kršitve se lahko slehernega uporabnika kaznuje in določi denarno povrnitev povzročene škode.

Uporabniki doma so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo v domu. Obseg škode in odgovornosti ugotovi rodova uprava RSK.