Zgodovina rodu

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika je bilo ustanovljeno 28. marca leta 1954.

Zaradi lažjega in boljšega zagotavljanja skupnih ciljev in interesov pa so se taborniki leta 1965 na območju takratne občine združili v Zvezo tabornikov občine Škofja Loka – ZTO. Sestavljali so jo taborniki iz Škofje Loke (Odred svobodnega Kamnitnika, danes Rod svobodnega Kamnitnika in Odred Sorškega polja, ki je prenehal delovati), Žirov (danes Rod zelenega žirka), Železnikov (Selški odred, danes Rod zelene sreče), Gorenje vasi in Poljan (Odred Ivana Tavčarja, ki je prenehal delovati). ZTO je delovala vse do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Že v tistih letih so bili škofjeloški taborniki zelo aktivni in izredno uspešni na orientacijskih tekmovanjih, ta sloves pa smo obdržale tudi sedanje generacije. Poleg udeležbe na tekmovanjih smo se preizkusili tudi v organizaciji le-teh. Od leta 1971 vsako leto drugo soboto v januarju organiziramo orientacijsko taborniško tekmovanje Glas svobodne Jelovice, ki se ga navadno udeleži približno 300 tabornikov iz cele Slovenije.

Ob 1000. obletnici Škofje Loke (1973) smo na državni ravni organizirali Republiško orientacijsko tekmovanje – ROT. Po tridesetih letih, leta 2003 pa smo ponovno izvedli ta veliki projekt. Organizacija tekmovanja je bila prva od aktivnosti, ki so se zvrstile ob praznovanju 50. obletnice delovanja rodu. Praznovanje obletnice smo obeležili z organizacijo številnih aktivnosti za občane, vrhunec praznovanja pa je bila slavnostna akademija, na kateri smo praznovanje sklenili loški taborniki vseh starosti. Načelnik Zveze tabornikov Slovenije je našemu rodu ob tem svečanem trenutku podelil zlato plaketo Zveze tabornikov Slovenije. Ob tej priložnosti pa smo se tudi zahvalili Milku Okornu za dolgoletno aktivno delo v rodu, slišali nekaj poučnih misli in ganljivih spominov ene izmed ustanovnih članov rodu Vere Čepin, na žalost pa z nami ni bilo dolgoletne tabornice, že pokojne Ljudmile Oman, med taborniškimi vrstami bolj poznane kot Teta Mila.

Zagotovo so spodbuda in potrditev za kvalitetno delovanje rodu priznanja, ki jih je rod prejel v obdobju svojega delovanja. Med najbolj prestižnimi sta Bloudkova plaketa (sredi sedemdesetih let) in srebrni grb, ki ga je društvu podelila Občina Škofja Loka v letu 2004. Dodatna potrditev, ki je najbolj objektivna glede kvalitete delovanja določene organizacije, pa je število članov v rodu, ki se že nekaj let giblje okoli številke 220. Od tega je večina članov iz vrst osnovnošolcev in srednješolcev.

Podrobnejša zgodovina RSK