Družine

Taborniki smo organizirani v 3 družine in več klubov PP, RR in Grč. Vsaka družina oz. klub ima svoj program, prilagojen različnim starostnim skupinam tabornikov.

Murni

MURNI so najmlajši taborniki, v starosti od 5. leta pa do 1. razreda OŠ. Obiskujejo še vrtec, taborniške sestanke pa imajo v taborniškem domu.

ČMURNI pa so taborniki v 1. razredu osnovne šole. Poleg tedenskih sestankov, se na mesečnih akcijh pridružujejo MČ-jem, saj so že skoraj tako veliki kot prijatelji medvedki in prijateljice čebelice. Taborjenj in jesenovanj pa se udeležujejo skupaj z murenčki.

Vodove sestanke imajo enkrat na teden v prostorih našega tabroniškega doma. Tu se vseh taborniških veščin naučijo preko igre. Vsak mesec se udeležujejo mesečnih akcij, kjer se pridružijo starejšim MČ-jem ali pa se na izlet odpravijo kar sami. Jeseni gredo na tridnevno jesenovanje ali pozimi tridnevno zimovanje, poleti pa na taborjenje za 5 dni, kjer spijo v šotorih in so cel na dan v naravi.

Tako se otroci že zelo majhni srečajo s taborniškim načinom življenja, kjer so narava, prijateljstvo in sodelovanje ene izmed največjih vrednot. Murnčke prepoznamo po otroškem nagajivem nasmehu in rumeni rutki okoli vratu. Resnično so kot sončki, ki prinašajo smeh in svežino v naš taborniški rod.

Medvedki in čebelice (MČ)

Medvedki in čebelice so taborniki stari od 7 do 11 let, okoli vratu pa nosijo rdeče rutice z rumenim robom. Vsi skupaj so zbrani v eno družino, ki se imenuje Sonček.

Vseh MČ-jev v Škofji Loki je okrog 50. Razdeljeni so v 6 vodov. Te vode vodimo vodniki, ki otroke skozi igro učimo osnov taborništva. Preden medvedki in čebelice dobijo rutko, pa morajo dati še MČ obljubo in spoznati taborniške zakone.

MČ-ji se, poleg rednih tedenskih sestankov po vodih, srečujemo enkrat mesečno na akcijah. Jeseni se odpravimo na petdnevno jesenovanje, poleti pa na zabavno 10 – dnevno taborjenje, kjer prenočujemo v šotorih in se kopamo v reki Kolpi.

Gozdovnice in gozdovniki (GG)

Obiskujejo predmetno stopnjo v osnovni šoli (6. – 9. razred) in sestavljajo družino Bober. Imajo zeleno rutko z rumenim robom.

Ko se medvedki in čebelice malo približajo svetu odraslih in stopijo v šesti razred osnovne šole, se pri tabornikih začne obdobje gozdovnikov in gozdovnic. GG-ji niso več tako mladi, da bi se samo igrali, zato jih v tem obdobju čaka kar nekaj zanimivih, razburljivih, včasih tudi težkih, a predvsem prijetnih izkušenj. GG-ji se v svojem obdobju naučijo predvsem življenja v gozdu in stvari, ki jih za tako življenje potrebujejo. Preko dogodivščin in timskega dela se gozdovnik/ca vzgoji v odgovorno, sposobno, prijazno in prijateljsko osebo. Naučijo se tudi taborniških zakonov, šeg in navad, orientacije in uporabe karte, postavljanja šotorov, postavljanja bivakov, oblikovanja in izdelave pionirskih objektov (mize, stoli, vhodi …), risanja skic, kuhanja v naravi, kulturno zabavnih dejavnosti (slikanje, delo z glino …), uporabo prve pomoči, signalizacije …, obenem pa ne pozabijo, da je igra še vedno pomemben del življenja.

Nekaterih stvari se naučijo na vodovih sestankih, največ pa na letnih zimovanjih in taborjenjih, ki so tudi vrhunec dela in zagotovo najbolj razburljiv in pomemben del taborniškega leta.

Trenutki in občutki, ki jih GG-ji doživijo na taborjenjih in zimovanjih, so nepopisljivi in se jih spominjajo še dolga leta. Ob zaključku osnovne šole GG-ji, polni znanja in energije, nadaljujejo taborniško življenje v enem od klubov popotnikov in popotnic.

Popotniki in popotnice (PP)

Popotniki in popotnice smo taborniki stari od 16 do 21 let in okoli vratu nosimo modro rutko z rumenim robom. Prehod iz GG-jev med PP-je je zelo velik preskok in pojavi se kar nekaj razlik v načinu delovanja. Združujemo se v klube, ki jih sedaj mentorji le usmerjajo in nimajo več polne vloge vodnika. Srečujemo se dvakrat mesečno. Poleg tega pa se na začetku leta skupaj zmenimo, kakšne akcije bomo imeli med letom in kakšnih delavnic se bomo udeležili. Ponavadi v ta namen organiziramo motivacijski vikend, ki nam da zagona za naprej.

PP-ji smo zelo aktivna družina. Udeležujemo se orientacijskih tekmovanj (ROT, NOT, ZNOT …) po vsej Sloveniji in dosegamo zelo dobre rezultate. Poleti pa naš rod organizira PPT – kadrovski tabor za izobraževanje PP-jev, ki je razdeljen v tri težavnostne stopnje, imenovane ‘pokljuke’. K sodelovanju pri organizaciji in udeležbi so povabljeni tudi taborniki drugih rodov.

Veliko PP-jev se odloči postati vodnik. Le-ti smo uspešno opravili vodniški tečaj in odgovorno prevzeli pod svoje okrilje nove vode. Tako se taborniško življenje in znanje prenaša na mlajše generacije.

Raziskovalci in raziskovalke (RR)

Smo taborniki stari od 21 do 27 let in okoli vratu nosimo oranžno rutko z rumenim robom.

Smo najmlajši najbolj sveži člani naše velike eReSKa-jeve družine. Predstavljamo nadgradnjo PP družine in delujemo kot podporni ter organizacijski člen v našem društvu. RR-i že sami brez mentorstva planirajo in organizirajo srečanja glede na časovno razpoložljivost in interese njihovih članov.

Prav tako aktivno sodelujejo ter se udeležujejo tekmovanj. Sodelujejo pri planiranju PP akcij in se odzovejo tudi na povabila akcij, ki jih pripravijo Grče.

Grče

Grče, taborniki starejši od 27 let, s pestrim in zanimivim programom skrbimo, da tudi starejši taborniki še vedno uživamo z rutko okrog vratu. Predvsem pa je naše glavno poslanstvo povezovanje in druženje, ki večkrat temelji tudi na izobraževalni osnovi. Poskrbimo, da se srečamo vsaj enkrat mesečno, pa naj bo to čisto običajen simpozij ali pa izlet pod znamko G.I. – v katerem obiščemo zanimivejše mesto v Evropi in ga raziščemo brez vodiča.
Klub grč zajema velik starostni razpon članov, zato bi lahko klub razdelili v aktivne in delno aktivne. Aktivne grče so zaposlene na večih področjih. Večina jih opravlja pomembne funkcije v rodovi upravi, nekateri so poleg tega še vodniki, vodje akcij, aktivisti itd. Naše delovanje je zadnjih petih letih prispevalo levji delež k dokončanju novega taborniškega doma.

Letno organiziramo tri večje akcije, to so:

Grče predstavljamo močno zaledje rodu. Tako rodu nudimo pomoč pri organizaciji večjih akcij, kot sta npr. PPT in Glas Svobodne Jelovice. Prav tako  obiskujemo različna taborniška tekmovanja, kjer vedno posegamo po visokih mestih. Med srečanja, ki niso vedno v 100% taborniški družbi pa bi lahko šteli tudi tedensko rekreacijo, obiske različnih športnih in kulturnih prireditev ter različne izlete.

Aktivnost grč je navadno odvisna od prostega časa in energije, ki jo je posamezen član pripravljen vložiti v taborniško organizacijo. Grče – taborniki za vedno!