O rodu

Taborniški Rod svobodnega Kamnitnika (RSK) v Škofji Loki uspešno deluje že več kot 65 let. Smo mladinsko društvo, ki mladim nudi pester program dejavnosti in vzpodbuja njihovo osebno rast.Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika deluje neprekinjeno od svoje ustanovitve 28. marca 1954 kot samostojna mladinska organizacija na območju Škofje Loke. Deluje v skladu z namenom, načeli in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Že od ustanovitve smo člani Zveze tabornikov Slovenije – ZTS, največje prostovoljne mladinske organizacije v Sloveniji, ki je polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM.

Namen skavtskega gibanja in s tem našega rodu je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti. Z našimi aktivnostmi, sestanki in akcijami se trudimo mladim ponuditi kar najbolj celostno izobraževanje z učenjem skozi igro in delo. Spoštujemo naravo in taborniške zakone ter verjamemo, da prave rezultate prinese le delo po načelu mladi za mlade.

Danes naš rod šteje približno 200 članov, ki delujejo na celotnem območju Škofje Loke. Organizirani smo v 6 družin; to so večje skupine tabornikov podobne starosti. Znotraj njih pa smo povezani v vode in klube; to so manjše skupine tabornikov, v katerih je do deset članov iste starosti, vodi pa jih za to posebej usposobljen vodnik/ca.