Sportident

V zadnjih letih je SportIdent postal vodilni elektronski merilni sistem na področju evropskega orientacijskega teka. Zaradi praktične uporabnosti je kmalu našel svoje mesto tudi na taborniških tekmovanjih. Prvič je bil uporabljen na tekmovanju ROT leta 2003, kmalu pa se je njegova uporaba razmahnila tako, da ga danes pozna že večina tabornikov.

Glavna elementa Sport Ident kompleta sta SI elektronski čip in SI postaja. Vsak tekmovalec koristi svoj čip, če tekmovanje poteka v skupinah ima vsaka skupina samo en čip. Obstaja tudi možnost izposoje na dan tekmovanja, vendar organizator zahteva kavcijo.

Na čipu je zapisana številka čipa, ki je shranjena v bazi podatkov. Baza vsebuje podatke o posamezniku (ime, priimek oz. ime ekipe, SI številko, štartni čas, kode posameznih kontrolnih točk, katere mora posameznik oz. skupina pobrati na poti).

Ob določene štartnem času, posameznik na startu vstavi čip v startno postajo (start). V tem trenutku se sproži njegov tekmovalni čas. Ob prihodu na kontrolo mora tekmovalec najprej preveriti kodo na kontroli, če je pravilna, nato pa vstaviti čip v postajo. Postaja mora oddati vsaj en kratek pisk. Poleg piska se morata prižgati tudi dve majhni lučki. V primeru, da postaja ne oddaja piska je signal lučk dovolj. V primeru, ko postaja ne daje znakov življenja moramo uporabiti standardni način perforiranja na štartni karton kot potrditev, da smo bili resnično na kontroli.

Ob prihodu v cilj moramo storiti povsem enako kot na ostalih kontrolah. Vstaviti čip v končno postajo (finish), da se ustavi naš tekmovali čas. Po prihodu v cilj je naša naslednja postaja, postaja ob računalniku. Čip ponovno vstavimo v postajo in računalnik nam razbere naše celotne podatke (ime, priimek, št. čipa, startni čas, vmesne čase med posameznimi kontrolami ter skupen čas). V cilju prejmemo tudi celoten izpis z vmesnimi časi med posameznimi kontrolami.

Vse skupaj nam in tudi organizatorjem omogoča hiter ter točen pregled celotnih podatkov. Tako lahko takoj ob prihodu v cilj svoje rezultate primerjamo z ostalimi tekmovalci. Organizator pa lahko sproti obnavlja rezultate. Sport Ident nam tako ponuja kar nekaj prednosti. Hiter in pregleden pregled vmesnih časov, elektronsko vodenje ter stalno obnavljanje podatkov. Je tudi zelo razveseljujoč za traserje, saj omogoča še bolj razgibano postavitev kontrol. Vendar pa morajo tekmovalci prihajati na kontrole obvezno po vnaprej določenem vrstnem redu.

Če vrstnega reda na upoštevajo so avtomatično diskvalificirani.V primeru, da je tekmovalec ponesreči perforiral kontrolo druge kategorije in se svoje napake zave, normalno nadaljuje pot, vendar mora organizatorje ob prihodu v cilj takoj obvestiti o svoji napaki.

Vsem tistim, ki jih zanima veliko in še več pa priporočamo obisk uradne strani proizvajalca.