Podrobnejša zgodovina rodu

V času delovanja Zveze tabornikov občine Škofja Loka – ZTO so se zvrstila mnoga taborjenja, ki se jih je udeleževalo veliko število tabornic in tabornikov. Mnogi se še spominjajo taborjenj v Fažani, kjer se je v posameznem letu zvrstilo tudi do sedem tabornih izmen, izmed katerih so bile nekatere tudi športne, ki so se jih udeleževala loška športna društva. Skoraj ni kraja v Sloveniji, kjer loški taborniki še niso taborili. Do sedaj so bila organizirana naslednja taborjenja: Fažana (’58-’59), Valdoltra (’60-’61), Veruda (’62), Banjole (’63), Fažana (’64-’76), Vinica, Čakovci (’77-’78), Fučkovci (’80-’90), leta ’91 zaradi vojne ni bilo taborjenja, Pohorje in Fučkovci (’92), Snežnik – Črni dol in Fučkovci (’93), reka Reka in Fučkovci (’94), Robanov kot in Fučkovci (’95), Šentrupert in Fučkovci (’96), Špeharji (’97-’98), Šentrupert in Snežnik – Črni dol (’99), Šentrupert (’00-’01), Fučkovci (’02), Breg pri Sinjem vrhu (’03-’08), Podgozd pri Dvoru ob Krki (’05), Stavča vas (’05), Klivnik pri Il. Bistrici (’07) in Šentrupert (’08).

Ocenjujemo, da je v dobrih 50 letih z nami taborilo preko 10 000 ljudi. Če smo jim vsaj malo približali naravo in taborništvo, smo nedvomno pustili velik pečat v našem mestu.

Poleg rodovih taborjenj so se loški taborniki vedno udeleževali tudi taborniških zletov na slovenskem in “izviđačkih smoter” v Jugoslaviji. Na prehodu z leta 1987 v 1988 so se udeležili jamboreeja (skavtskega srečanja) v Avstraliji, vendar le kot opazovalci, saj Zveza tabornikov Slovenije oziroma Zveza tabornikov Jugoslavije, še ni bila članica WOSM. S polnopravnim članstvom v WOSM, so se lahko uradno udeležili evropskega jamboreeja na Nizozemskem (’94), svetovnih jamboreejev, ki se jih udeleži od 20.000 do 30.000 udeležencev s celega sveta: Nizozemska (’95), Čile (’98-’99), Tajska (’03), Anglija (’07), srečanj starejših skavtov – Moot: Švedska (’96), Mehika (’00), in Roverway-a – Portugalska (’03). Udeležili so se tudi drugih mednarodnih taborov na Danskem, v BiH in drugih državah.

Taborniki iz Rodu svobodnega Kamnitnika se ne udeležujejo le taborniških-skavtskih srečanj, temveč so vsakokratni udeleženci taborniških tekmovanj, kjer posegajo tudi po odličjih. Redno se udeležujejo tridnevnega Republiškega orientacijskega tekmovanja (ROT), ki se je v preteklosti imenoval tudi Slovenski taborniško-partizanski mnogoboj (STPM). Gre za zelo zahtevno taborniško orientacijsko tekmovanje, kjer je treba poleg dobrega znanja iz topografije in orientacije pokazati tudi dobro pripravljenost v drugih taborniških veščinah (risanje skic, znanje življenja v naravi, nudenja prve pomoči, signalizacija, postavljanje objekta itd.). Bolj zahteven kot ROT oziroma STPM pa je bil le “Jugoslovanski izviđački-partizanski višeboj” (JIPV), katerega so se lahko udeležile le najboljše republiške ekipe. Nekatere izmed njih so bile tudi iz našega rodu. Vod “Vprašaji” so na JIPV zmagali leta 1976 v Srbiji (Novi Pazar – planina Golja), voda “Mafijci” in “Lučke” sta v letih 1988 in 1989 dosegla drugo in tretje mesto na Kosovu in v Makedoniji. Poleg udeležbe na ROT oziroma STPM se redno udeležujejo Nočnega orientacijskega tekmovanja, kjer so poleg zmag v posameznih kategorijah osvojili tudi prehodni pokal v trajno last, saj so tri leta zaporedoma zmagovali v skupni kategoriji. Naši člani stopijo na stopničke tudi na tekmovanjih kot so Zimsko nočno orientacijsko tekmovanje, Močne ukane, Taborniško odbojkarsko tekmovanje na mivki ter drugih tekmovanjih in mnogobojih.

Loški taborniki so se v času prvomajskih praznikov udeleževali pohodov po Škofjeloškem pogorju, ostali pa so se preizkusili na dvodnevnem orientacijskem pohodu (pripravah za republiško orientacijsko tekmovanje). Le izbrani taborniki, ki so čez vse leto pokazali največ marljivosti in taborniškega duha, so se lahko udeležili kadrovskega tabora (tabora za vzgojo in izobraževanje kadrov) na Grajski planini na Pokljuki, dandanes imenovanega PPT.

Secured By miniOrange