Varstvo osebnih podatkov

Soglasje o uporabi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo in nadalje obdelujejo za namen izvajanja osnovne taborniške dejavnosti društva, za obveščanje posameznikov o taborniških akcijah, za raziskovalne in statistične namene in druge primerljive namene v skladu s statutom društva in statutom Zveze tabornikov Slovenije.

Dostop do evidence imajo člani rodove uprave društva. Osebni podatki člana/članice se v evidenci vodijo še 5 let po njihovem vnosu ali njihovi zadnji spremembi oziroma do preklica, nato se uničijo.